اسماعیل ایزددوست

اسماعیل ایزددوست

اسماعیل ایزددوست تاجر ایرانی که در شهر تهران به دنیا آمد
و هم اکنون در کشور ترکیه زندگی میکند او مالک و مدیر شبکه PNTV می باشد
او کارشناس مسائل خاورمیانه و ضد ترروریست هست و در کانالهای خارجی ، مسائل روز سیاسی را تحلیل مینماید
یکی از موردی که او خیلی به آن توجه دارد از بین بردن و یا کمتر کردن معضل اعتیاد در ایران عزیزمان هست